Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz zprávy

termín
zpráva
term
message
definice

množina dat seskupená dohromady pro přenos

definition

set of data grouped together for transmission

standard (extrakt)
termín
zpráva
term
message
definice

sada souvislých navazujících informací odeslaných komunikačním kanálem; popisuje událost nebo sadu příbuzných událostí, nebo stavové informace včetně řídicí informace

definition

collection of coherent information sent through an information channel