Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz změnu stavu

termín
změna stavu
term
change of state
definice

proces, při kterém systém ATSVR přechází z podmínek nastaveno (set) na nenastaveno (unset) a naopak, nebo dochází ke změně podmínek na jakémkoliv výstupu

PŘÍKLAD Provoz vizuálních nebo akustických výstražných zařízení nebo indikátoru nastavení systému ATSVR set/unset. Nenastavený ATSVR neprovozovaný/nesledující – vozidlo je provozováno správně majitelem; nastavený ATSVR aktivní – vozidlo je zaparkováno majitelem; alarm ATSVR aktivované sledovánívozidlo se pohybuje bez souhlasu majitele.

definition

change of the ATSVR from the SET to the UNSET condition and vice versa, or the change of condition of any output

EXAMPLE Operation of a visible or audible warning device, or the ATSVR set/unset indicator.

Unset ATSVR not operating/tracking (vehicle in correct operation by owner).

Set ATSVR active (vehicle in parked position by owner).

Alarm ATSVR activated tracking (vehicle moved without the owner’s approval)

standard (extrakt)