Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz zboží

termín
náklad; zboží
term
freight; goods, cargo, load
definice

zboží nebo produkty přepravované lodí, letadlem, vlakem, dodávkou nebo nákladním autem, obvykle za účelem zisku; zboží přepravované z jednoho místa do druhého

POZNÁMKA 1 k heslu V moderní době se ve většině intermodální dálkové nákladní dopravy používají kontejnery.

definition

goods or produce transported, generally for commercial gain, by ship, aircraft, train, van or truck

NOTE 1 to entry: In modern times, containers are used in most intermodal long-haul cargo transport.