Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz vybavení

termín
vybavení (MODEL vybavení)
term
facility (Facility MODEL)
definice

pojmenované vybavení, které je veřejnosti k dispozici na STANOVIŠTI nebo ve SLUŽBĚ; nemá jiné charakteristiky než ty dané názvem; ZAŘÍZENÍ nebo MÍSTNÍ SLUŽBA se užívají k popisu dalších vlastností, které jsou součástí daného vybavení

definition

a named amenity available to the public at a SITE or on a SERVICE; a facility has no further properties other than a name; an EQUIPMENT or LOCAL SERVICE is used to describe the further properties provided as part of particular facility

standard (extrakt)