Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz vlastnosti

termín
vlastnost
term
property
definice

pojmenovaná hodnota označující charakteristiku určitého elementu

POZNÁMKA 1 k heslu Vlastnost má sémantický dopad. Určité vlastnosti jsou v UML předdefinované, jiné mohou být definovány uživatelem; viz příznak.

definition

named value denoting a characteristic of an element; a property has semantic impact

NOTE Certain properties are predefined in the UML; others MAY be user defined. See: tagged value.

standard (extrakt)
termín
vlastnost (geoprvku)
term
property
definice

kombinace atributů a relačních hodnot, které příslušejí geoprvku a které společně definují určité vlastnosti geoprvku

definition

combination of Attribute and Relationship values which pertain to a Feature and which together define a certain characteristic of the Feature

standard (extrakt)