Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz výjimkách

termín
výjimka
term
exception
definice

odchylka od normální nebo správné funkce

definition

departure from normal or correct operation

standard (extrakt)