Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz transport profile

term
transport profile
termín
přenosový profil
definition

set of services which are responsible for providing a virtually error-free, point-to-point connection so that host A can send data packets to host B and they will arrive uncorrupted

NOTE Connection-oriented transport profiles may also ensure that the data packets arrive in the correct order.

definice

sada služeb, které jsou odpovědné za poskytování v podstatě bezchybného spojení z bodu do bodu tak, aby hostitel A mohl datové pakety zaslat hostiteli B a ony přišly nepoškozené

POZNÁMKA 1 k heslu Přenosové profily přenosu s připojením mohou také zajistit, že datové pakety dorazí ve správném pořadí.

standard (extrakt)