Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz topology

term
topology
termín
topologie
definition

properties of spatial configuration invariant under continuous transformation

NOTE In a digital map database this means the logical relationships among map features. It can be used to characterize spatial relationships such as connectivity and adjacency.

definice

vlastnosti prostorových uspořádání spojitě zobrazených invariant

POZNÁMKA 1 k heslu V digitální mapové databázi znamená topologie logické relační vztahy mezi mapovými geoprvky. Topologie může být využita k charakterizování prostorových relačních vztahů, jako jsou spojitost a přilehlost.