Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz time

term
time
termín
čas
definition

number of seconds passed since 1st January 1970, 00:00 (UTC)

NOTE This format is also known as ”UNIX time”.

definice

světový čas (UTC); počet sekund, které uběhly od 1. ledna 1970, 0:00

POZNÁMKA 1 k heslu Tento formát je znám také jako „čas UNIX“.

standard (extrakt)