Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz terminal

term
Terminal
termín
terminál
definition

provides the user interfaces with the TMC service

NOTE 1 to entry: Their functionality may cover a range of terminal functions from simple terminals with a limited message repertoire and restricted location database to more sophisticated terminals offering full TMC message features and/or a wide range of strategic and tactical location databases.

definice

poskytuje uživatelské rozhraní se službou TMC

POZNÁMKA 1 k heslu Terminály mohou nabízet množství terminálových funkcí, od jednoduchých terminálů s omezeným repertoárem zpráv a omezenou lokační tabulkou, až po sofistikovanější terminály nabízející všechny vlastnosti zprávy TMC a/nebo širokou škálu strategických a taktických lokačních tabulek.

standard (extrakt)