Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz stav

termín
stav
term
condition
definice

hodnota entity nebo sady stavových proměnných; také kvalifikace kontraktu nebo smlouvy

definition

state of an entity or a set of state variables; also the qualification of a contract or agreement

standard (extrakt)