Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz souvislosti

termín
souvislost
term
continuity
definice

schopnost celého systému vykonat svoji funkci s požadovaným výkonem bez přerušení během požadované operace

POZNÁMKA 1 k heslu Vyhodnocuje se na základě pravděpodobnosti poskytování informací o poloze bez přerušení během trvání každé zkušební jízdy.

standard (extrakt)