Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz set of rules

term
set of rules
termín
soubor pravidel
definition

regulations for achieving IFM Policies expressed as technical, commercial, security and legal requirements and standards relevant only to the IFMS

definice

předpisy pro dosažení politiky interoperabilního managementu jízdného IFM vyjádřené jako technické, obchodní, bezpečnostní a právní požadavky a normy relevantní pouze pro IFMS

standard (extrakt)