Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz session layer

term
session layer (L5)
termín
relační vrstva
definition

layer that manages the dialogue between end-user application processes including restart, termination, and checkpointing

NOTE The session layer constitutes layer 5 of the OSI model.

definice

vrstva zodpovědná za organizaci a synchronizaci dialogu mezi spolupracujícími relačními vrstvami obou systémů a řízení výměny dat mezi nimi; umožňuje vytvoření a ukončení relačního spojení, synchronizaci a obnovení spojení, oznamovaní výjimečných stavů