Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz service

term
service
termín
služba
definition

data model entity for a commercial activity of interest to travellers as a destination and/or orientation that is associated with road element(s) by which it can be accessed and further described by attributes including (at least) name and type

NOTE A service may be associated with other services by parent/child relationships (many to many). Service is used synonymously with POI within the logical data model.

definice

entita datového modelu sloužící pro komerční zájmovou aktivitu cestujících jako cíl a/nebo orientace, která je asociována s prvky pozemní komunikace, pomocí kterých může být zpřístupněna a dosažena; je popsána atributy obsahujícími (alespoň) název a typ

POZNÁMKA 1 k heslu Služba může být asociována s jinými službami vazbou předchůdce/následovník (mnozí s mnohými).

POZNÁMKA 2 k heslu Služba se používá jako synonymum pro bod zájmu (POI) v rámci logického datového modelu.

standard (extrakt)
term
service – WS-PubSub
termín
služba
definition

a Service is a process running on a server computer that responds to requests of a particular type

NOTE Some types of service may initiate requests in their own right. SIRI is made up of a number of different types of SIRI functional Service.

definice

<WS-PubSub> proces běžící na serveru reagující na požadavky určitého typu

POZNÁMKA 1 k heslu Některé typy služeb mohou iniciovat požadavky podle svých vlastních pravidel.

POZNÁMKA 2 k heslu SIRI je složeno z řady různých typů funkční služby SIRI.

term
service (EFC)
termín
služba
definition

EFC road transport related facility provided by a service provider, normally a type of infrastructure, the use of which is offered to the user, for which the user may be requested to pay

definice

<EFC> služba silniční dopravy poskytovaná uživateli poskytovatelem služby; obvykle se jedná o část infrastruktury, za jejíž poskytnutí může být od uživatele požadována platba

standard (extrakt)