Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz schématech

termín
schéma
term
schema
definice

<XML, UML> systém znázornění informačního modelu, který definuje prvky a atributy dat

definition

<XML, UML> system of representing an information model that defines the data’s elements and attributes

standard (extrakt)