Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz role

term
role
termín
role
definition

<UML> named specific behaviour of an entity participating in a particular context

definice

pojmenované konkrétní chování určité entity zúčastněné v konkrétním kontextu

standard (extrakt)