Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz roaming

termín
roaming
term
roaming – SIRI
definice

<SIRI> pohyb vozidla v prostoru, který spravuje jiné řídicí centrum; v domovském řídicím centru se jedná o místní vozidlo; v jiných řídicích centrech jde o cizí vozidlo

definition

the movement of a VEHICLE through the area managed by a different Control Centre; within its home Control Centre the vehicle is Local; in other Control Centres it is Foreign

standard (extrakt)