Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz roadside equipment

term
roadside equipment (RSE)
termín
zařízení na straně infrastruktury
definition

a roadside device that can supply traffic signal information to the approaching subject vehicle and may also support determination of vehicle position and heading

definice

silniční zařízení, které může poskytovat blížícímu se předmětnému vozidlu dopravní informace o stavu signalizace a rovněž může podporovat stanovení polohy vozidla a určení směru jízdy

standard (extrakt)