Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz requirements

term
requirement (RQ)
termín
požadavek
definition

statement of user need, typically expressed in a single-sentence form to assist with later verification of compliance

definice

přání nebo potřeba uživatele, obvykle vyjádřené jednou větou, kterou je možno posléze použít při ověřování shody

standard (extrakt)