Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz relace

termín
relace
term
session
definice

výměna informací a interakce vzniklá ve specifické EFC stanici mezi zařízením na infrastruktuře a uživatelem/ vozidlem

definition

exchange of information and interaction occurring at a specific electronic fee collection station between the roadside equipment and the user/vehicle

termín
relace
term
session
definice

časová lhůta, během které klient a server vyměňují více datových paketů

definition

period of time during which a client and a server exchange multiple data packets