Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz publication

term
publication
termín
publikace
definition

reply data which have been prepared by a server, usually in response to a subscription

NOTE In some cases, a publication may be termed a “reply” or a “response”.

definice

odpověď, která byla zpracována serverem, obvykle jako odpověď na subskripci

POZNÁMKA 1 k heslu V některých případech lze publikaci označit výrazy odpověď (reply) nebo odezva (response).

standard (extrakt)