Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz proxy

termín
proxy
term
proxy
definice

nepovinná komponenta mýtných systémů, která komunikuje s palubním zařízením a zpracovává data použití pozemní komunikace do formátu splňujícího požadavky části ISO/TS 17575 a zasílá data do centrálního systému

definition

optional component of the Front End that communicates with on-board equipment and processes road usage data into a format compliant with ISO TS 17575 and delivers the data to the Back End