Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz provozním plánu

termín
provozní plán
term
production plan – Transmodel
definice

<Transmodel> zdrojový základ pro každý provozní den, složený z plánovaných výkonů všech dostupných zdrojů (vozidel, řidičů apod.)

PŘÍKLAD Všechny datované plánované jízdy na uvažovaný den včetně příležitostných služeb.

definition

the supply basis for each operating day is known as a production plan, composed of the planned work of each available resource (e.g. vehicles and drivers).

EXAMPLE It includes for instance all dated journeys planned on the considered day, including occasional services.

standard (extrakt)