Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz poplaších

termín
poplach
term
in panic – SIRI
definice

<SIRI> stav vozidla s aktivním vyhlášením poplachu označující bezpečnostní nebo jinou mimořádnou událost, která způsobí, že jeho jízda bude zpožděna a podléhá nepředvídatelným faktorům

POZNÁMKA 1 k heslu Jakékoliv předpovědi mohou být nepřesné.

definition

the status of a vehicle with an active Panic Alarm indicating a security or other incident that is likely to delay the journey according to non-deterministic factors; any predictions are likely to be inaccurate

standard (extrakt)