Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz položka

termín
položka
term
item
definice

položka zboží určená k přepravě

POZNÁMKA 1 k heslu Položka může být tvořena jednou jednotkou, jako je dopis, svazek nebo krabice, více kusy zboží, nebo více jednotkami, které jsou umístěny do schrány a dále přepravovány v zařízení (například v intermodálním ISO kontejneru) jako podsložka položky AEI.

definition

item of goods to be moved

NOTE An item may be a single unit, such as a letter, a bundle or box of units or other units that will be bundled into a receptacle which will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a subcomponent of an AEI item.

Items are defined by the standards of ISO/IEC Subcommittee SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

standard (extrakt)
termín
položka
term
item – SIRI
definice

<SIRI> prvek datového kontejneru na přechodná data, obsažený ve službě SIRI jako odpověď označená aktuálním časem (časovou známkou)

POZNÁMKA 1 k heslu Může volitelně mít identifikátor položky, který lze použít následně například pro zrušení předchozí položky.

definition

a transient data container element included in a SIRI functional service response that has a timestamp; it may optionally have an Item Identifier which can be used to reference it subsequently, for example to associate a cancellation of an earlier item.

standard (extrakt)
termín
položky
term
items
definice

pojmenované sekvence znaků z množiny DNF normalizovaného deskriptivního formuláře znaků, které jsou užívané pro formulaci DNF zápisu

definition

Named sequences of characters from the DNF character set which are used to form the DNF notation

standard (extrakt)