Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz podmínky

termín
podmínka
term
condition
definice

sestava pravidel určených jurisdikcí pro zahájení generování zpráv

PŘÍKLAD Zprávy o shodě nebo neshodě, zprávy o výjimkách, zprávy o podmínkách, zprávy o událostech, poplaších a průjezdech.

definition

set of rules determined by the jurisdiction to trigger the generation of reports

EXAMPLE Compliance or non-compliance reports, exception reports, condition reports, events, alarms and passage reports.

standard (extrakt)
termín
podmínka
term
condition
definice

informace vztažená k trase/trasám, sestávající z typu podmínky, modifikátorů podmínky a předmětu podmínky

definition

information related to link(s) composed of condition type, condition modifiers, and condition scope

standard (extrakt)