Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz pobytů na zastávce

termín
pobyt na zastávce
term
stop Visit – SIRI
definice

<SIRI> jednotlivé pobyty vozidla, které vyslalo hlášku na zastávkový bod v průběhu datované jízdy vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu Pobyt může zahrnovat příjezd, odjezd nebo obojí, pro každý z nich musí být oddělené cílové (zaměřené), odhadnuté a zjištěné (skutečné) časy.

definition

the discrete visit by a VEHICLE making a call at a STOP POINT in the course of a DATED VEHICLE JOURNEY.

T

NOTE he visit may include an arrival, departure or both, for each of which it may have separate Targeted (aimed), Estimated and Observed (Actual) times.

standard (extrakt)