Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz physical layer

term
physical layer (L1)
termín
fyzická vrstva
definition

layer that defines the physical data transmission medium

NOTE The physical layer constitutes layer 1 of the OSI model.

definice

vrstva, která specifikuje fyzické parametry vrstvy pro uplink a downlink

POZNÁMKA 1 k heslu Některé parametry mohou nabývat proměnných hodnot.

standard (extrakt)