Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz path

term
path
termín
trasa
definition

finite, alternating sequence of nodes and edges, such that every arc is immediately preceded and succeeded by the two vertices with which it is incident and in which no vertex is repeated, except (possibly) the first and the last one

definice

střídavá posloupnost uzlů a hran, kdy každému oblouku bezprostředně předcházejí a následují dva spojující vrcholy; žádný z vrcholů se neopakuje vícekrát, eventuálně pouze první a poslední vrchol

standard (extrakt)