Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz passenger information system

term
passenger information system
termín
informační systém pro cestující
definition

a passenger information system is concerned with: - Information provision and exchange about the network services (timetables, etc), - Optimization of passenger trips (trip proposals made according to specific criteria, etc), - Management of Public Transport resources (sales points, validators, passenger information devices, etc)

definice

systém pro cestující k poskytování a výměně informací týkajících se síťových služeb (jízdní řády apod.); optimalizaci cest (návrh cesty vyhotovený na základě daných kritérií apod.), řízení zdrojů veřejné dopravy (prodejní body, validátory, informační zařízení pro cestující apod.)

standard (extrakt)