Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz přidělení NAVIGAČNÍ TRASY

termín
přidělení navigační trasy (MODEL přidělení trasy)
term
navigation path assignment (Path Assignment MODEL)
definice

přidělení NAVIGAČNÍ TRASY k určitému PŘIDĚLENÍ ZASTÁVKOVÉHO BODU, například k označení trasy vedoucí k PŘÍPOJI

definition

the allocation of a NAVIGATION PATH to a specific STOP POINT ASSIGNMENT, for example to indicate the path to be taken to make a CONNECTION

standard (extrakt)