Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz předávání

termín
předávání
term
handover
definice

postup přenosu informace mezi buňkami nebo mezi rádiovými kanály v rámci jedné buňky

POZNÁMKA 1 k heslu Předání se používá pro umožnění pokračování stávající relace při pohybu mobilních stanic z jedné buňky/přístupového bodu ke druhé/druhému a jako metoda pro minimalizaci interference mezi kanály.

definition

process of switching a communications transaction in progress from one communication cell to another or between radio channels in the same cell

NOTE Handover is used to allow established sessions to continue when mobile stations move from one cell/AP to another and as a method for minimizing co-channel interference.

standard (extrakt)