Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz přístupovou trasu

termín
přístupová trasa
term
access link – Transmodel
definice

<Transmodel> fyzická (prostorová) možnost cestujícího vstoupit do systému veřejné dopravy nebo ho opustit

POZNÁMKA 1 k heslu Tato trasa může být v průběhu jízdy použita k chůzi cestujícího z místa (začátek cesty) do zastávkového místa (začátek cesty veřejnou dopravou) nebo k chůzi ze zastávkového místa (cíl cesty veřejnou dopravou) do místa (cíl cesty).

POZNÁMKA 2 k heslu V IFOPT jsou zastávkové místo, adresa, bod zájmu, parkování a topografické místo všechno typy místa, a tak je může přístupová trasa explicitně propojit.

definition

physical (spatial) possibility for a passenger to access or leave the public transport system

Note 1 to entry This link may be used during a trip for: the walking movement of a passenger from a PLACE (origin of the trip) to a STOP POINT (origin of the PT TRIP); or the walking movement from a STOP POINT (destination of the PT TRIP) to a PLACE (destination of the trip).

Note 2 to entry: In IFOPT, a STOP PLACE, an ADDRESS, a POINT of INTEREST, a PARKING and a TOPOGRAPHICAL PLACE are all types of PLACE and so an ACCESS LINK may also explicitly connect them.

standard (extrakt)