Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz operation

term
operation
termín
operace
definition

abstract representation of behaviour invoked in an entity

definice

abstraktní reprezentace chování vyvolané v prvku

standard (extrakt)