Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz oddělením

termín
oddělení (MODEL trasy)
term
department (Generic Organisation MODEL)
definice

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA určená pro nějaký účel a/nebo organizační strukturu

definition

an ORGANIZATION PART specific to a purpose and/or organisational structure

standard (extrakt)