Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz odchylku od jízdního řádu

termín
odchylka od jízdního řádu
term
schedule deviation – SIRI
definice

<SIRI> odhadovaná odchylka od jízdního řádu pro jízdu vozidla, vyjádřená v sekundách

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI jsou kladné hodnoty spojeny s vozidly, která jsou opožděna, záporné hodnoty s těmi, která jsou předjeta.

definition

the estimated deviation from the schedule for a VEHICLE JOURNEY, specified in seconds.

In SIRI, positive values are associated with vehicles that are behind their schedule, negative values with ones that are ahead.

standard (extrakt)