Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz notifikace

termín
notifikace
term
notification – WS-PubSub
definice

<WS-PubSub> úkon předávání notifikační zprávy notifikačnímu uživateli

POZNÁMKA 1 k heslu Notifikace jsou zasílány vydavatelem producentovi a potom od producenta k uživateli. Přímé nezprostředkované zasílání notifikací od vydavatele producentem bez filtrace nebo transformace se nazývá nezprostředkovaná notifikace. SIRI vyžaduje zprostředkování zpráv producentem.

definition

the act of transmitting a Notification Message to a Notification Consumer. Notifications are sent from the Publisher to the Producer and then from the Producer to the Consumer. The direct unmediated forwarding of notifications from the Publisher by the Producer without filtering or transformation is termed ‘unbrokered’ notification. SIRI requires the mediation of messages by the Producer.

standard (extrakt)