Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz model elements

term
model element
termín
prvek modelu
definition

generic term for any construct of metadata used within a model to specify a particular aspect or element of this model

definice

obecný termín pro jakýkoliv konstrukt metadat používaný v daném modelu pro stanovení konkrétního aspektu nebo prvku tohoto modelu

standard (extrakt)