Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz místu

termín
místo
term
place
definice

pojmenovaná oblast, kterou lze použít jako součást adresování polohy

definition

named area which can be used as part of address location

termín
místo
term
place – Transmodel
definice

<Transmodel> zeměpisná poloha jakéhokoliv typu, kterou lze identifikovat obecným názvem, poštovní adresou nebo bodem zájmu

POZNÁMKA 1 k heslu Může být stanoveno jako začátek nebo cíl cesty. MÍSTO může být nuladimenzionální (BOD), jednodimenzionální (úsek pozemní komunikace) nebo dvoudimenzionální (ZÓNA). V IFOPT může být místo třídimenzionální a může být dále spojeno s úrovní.

definition

a geographic location of any type. It may be specified as the origin or destination of a trip.

NOTE A PLACE may be of dimension 0 (a POINT), 1 (a road section) or 2 (a ZONE).

In IFOPT a PLACE may be of dimension 3 and be further associated with a LEVEL.

A PLACE may be identified by a COMMON NAME, a POSTAL ADDRESS or a POINT OF INTEREST.

termín
místo; umístění
term
location
definice

identifikovatelné geografické místo

POZNÁMKA 1 k heslu Nachází se buď na síti (jako bodová nebo lineární pozice), nebo jako oblast. Může být poskytnuto v jednom nebo více referenčních systémech.

definition

identifiable geographic place

NOTE It is either on a network (as a point or a linear location) or an area. This may be provided in one or more referencing systems.