Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz médií

termín
médium
term
medium
definice

jakákoliv entita, na kterou je přiváděn signál nebo ze které je signál obdržen

PŘÍKLAD Komunikace bezdrátová nebo po pevných médiích, rádiovými vlnami nebo světlem, nízko nebo vysokofrekvenčním pásmem.

definition

any entity upon which a signal is impressed or from which a signal is received, e.g. wireless or on a wire, radio waves or light, low or high frequency band, modulation scheme

standard (extrakt)
termín
médium
term
medium
definice

hmotný objekt, který podporuje přenos signálu s informacemi mezi komunikačními uzly ITS; například sada kabelů pro přenos signálu sítě Ethernet, prostor mezi dvěma anténami pro elektromagnetický, optický nebo zvukový přenos

definition

physical entity that supports the transmission of signals carrying information between ITS

standard (extrakt)