Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz loops

term
loop
termín
smyčka
definition

edge which is bounded at both ends by one and the same node

definice

hrana, která je ohraničená na obou koncích jedním a týmž uzlem

standard (extrakt)