Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz layout

term
layout
termín
rozvržení
definition

technical description of the location of a tolled object including, if applicable, auxiliary data for determining the vehicle's position relative to the tolled object

definice

technický popis polohy zpoplatněného objektu, který v případě potřeby zahrnuje pomocná data pro stanovení polohy vozidla vzhledem ke zpoplatněnému objektu

standard (extrakt)