Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz kvalitu

termín
kvalita
term
quality
definice

stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik

POZNÁMKA 1 k heslu Požadavky uživatele mohou zahrnovat jednoduchost použití, bezpečnost, dostupnost, spolehlivost, robustnost, úspornost a environmentální bezpečnost. Tyto požadavky mohou být explicitní nebo implicitní.

definition

degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements

NOTE 1 to entry: User requirements can include ease of use, safety, availability, reliability, sturdiness, economy, and environmental safety. Such requirements can be explicit or implicit.

standard (extrakt)