Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz komponentami zastávkového místa

termín
komponenta zastávkového místa
term
stop place component – IFOPT
definice

<IFOPT> prvek ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA, který popisuje část jeho struktury; KOMPONENTY ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA sdílí společné vlastnosti pro správu dat, přístup a další vlastnosti

definition

an element of a STOP PLACE describing part of its structure. STOP PLACE COMPONENTs share common properties for data management, accessibility and other features