Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz klient

termín
klient
term
client
definice

počítač nebo aplikace, které vyžadují a přijímají data z počítačového serveru, nebo aplikace využívající některý druh protokolu

definition

computer or application which requests and accepts data from a server computer or application using some kind of protocol

standard (extrakt)