Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz journey

term
journey (Vehicle Journey MODEL)
termín
jízda (MODEL jízdy vozidla)
definition

common properties of VEHICLE JOURNEYs and SPECIAL SERVICEs, e.g. their link to accounting characteristics

definice

společné vlastnosti JÍZD VOZIDLA a ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB, např. jejich odkaz na účetní charakteristiky

standard (extrakt)