Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz its users

term
ITS user
termín
uživatel ITS
definition

one who directly receives and can act on ITS data or control products; an ITS user is one who receives, directly or indirectly, or provides to, the transaction of an ITS service; these users of ITS services must be human, external systems, or another source of data, e.g. detection equipment

definice

subjekt, který přímo získává a může působit na data ITS nebo řídit výrobky; subjekt, který přijímá přímo nebo nepřímo, nebo poskytuje transakci služby ITS

PŘÍKLAD Osoby, systémy nebo monitorování prostředí.

standard (extrakt)