Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz item

term
item
termín
položka
definition

item of goods to be moved

NOTE An item may be a single unit, such as a letter, a bundle or box of units or other units that will be bundled into a receptacle which will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a subcomponent of an AEI item.

Items are defined by the standards of ISO/IEC Subcommittee SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

definice

položka zboží určená k přepravě

POZNÁMKA 1 k heslu Položka může být tvořena jednou jednotkou, jako je dopis, svazek nebo krabice, více kusy zboží, nebo více jednotkami, které jsou umístěny do schrány a dále přepravovány v zařízení (například v intermodálním ISO kontejneru) jako podsložka položky AEI.

standard (extrakt)
term
item – SIRI
termín
položka
definition

a transient data container element included in a SIRI functional service response that has a timestamp; it may optionally have an Item Identifier which can be used to reference it subsequently, for example to associate a cancellation of an earlier item.

definice

<SIRI> prvek datového kontejneru na přechodná data, obsažený ve službě SIRI jako odpověď označená aktuálním časem (časovou známkou)

POZNÁMKA 1 k heslu Může volitelně mít identifikátor položky, který lze použít následně například pro zrušení předchozí položky.

standard (extrakt)