Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz intermediary

term
intermediary
termín
zprostředkovatel
definition

commercial party who provides services to customers, suppliers or authorities within the supply chain

NOTE This includes, but is not limited to, freight transport.

definice

komerční strana poskytující služby zákazníkům, dodavatelům nebo správním úřadům v dodavatelském řetězci

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto služby zahrnují i přepravu nákladu

standard (extrakt)